FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
SELV EFTER LOVREVISIONEN I EFTERÅRET 2012 ER DER VÆSENTLIGE PROBLEMER MED LOVEN OG DENS ADMINISTRATION
HJEMMESIDEN VEDRØRER TIDSRUMMET 2007-2012
FAGNETVÆRKET ARBEJDER VIDERE PÅ DIVERSE PLANER
 
Indholdsoversigt Problemer - Selve loven Problemer - Faggrupper Statusmøder    
Forskningsresultater Problemer - Administration En ny forældreansvarslov Publikationer    
Indsamling Problemer - Fogedsager Statistik Links  

  suttetrae
  Kontakt netværket

Det står klart, at alle fortsat må arbejde videre med at tydeliggøre de grundlagsproblemer, der er med forældreansvarsloven – selv efter revisionen i 2012.

Nogle af de punkter, der fortsat bliver taget fat på i de forskellige grupper omkring fagnetværket er:
Problemerne, der følger af lovens kønsblindhed,
hvorledes voldsramte kvinder og børn, og kvinder, der bliver gravide i yderst kortvarige forhold, via forældreansvarsloven bliver stavnsbundne til mændene/fædrene – uden at det nødvendigvis konkret tjener barnets tarv,
at tydeliggøre, hvorledes det juridiske set-up i forældreansvarsloven får som konsekvens, at kvinder og børn kan risikere en urimelig rettergang,
at tydeliggøre, at den juridiske bistand, som de fleste har brug for, ikke længere understøttes på relevant måde af staten.

At problemerne er så alvorlige som de er, kalder på indignation. Der er brug for solidaritet, da
• de, som bliver ramt af lovgivningen, ikke selv kan kæmpe med tydeliggørelsen af problemerne
• de, som ikke er ramt, ikke kan vide sig sikre. En dag kan det blive dem selv eller nogle i deres familie, venner eller omgangskreds. Det er værd at huske på.

Den dynamik illustreres så godt her:

”Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.
Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.
Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.
Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.
Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.”

Martin Niemöller (1892-1984)

Tirsdag den 28. august 2012

Deputation til foretræde for Folketingets Socialudvalg

Deputationens talepapir
Pressemeddelelse


Mandag den 04. juni 2012

Ligebehandlingsnævnet finder sig ikke kompetent til at behandle klagen over den manglende kønsmainsteaming af forældreansvarsloven.

Læs mere her


Tisdag den 15. maj 2012

Spørgsmål fremsendt til Folketingets Socialudvalg i anledning af revision af forældreansvarsloven

Anmodning om foretræde for Socialudvalget. Høringsnotatet, vi omtaler, ses her

Anmodning om foretræde for Retsudvalget. I anmodningen omtales en artikel i tidsskriftet Advokaten, nr. 01, årg. 2012: "Samvær ... det er altid godt... eller er det?". Den kan læses her

Onsdag den 11. april 2012

Opfølgende korrespondance i anledning af klage af 31. januar 2012 til Ligebehandlingsnævnet. Afgørelsen fra Nævnet afventes. Der er anmodet om hastebehandling.

Barnets Tarv Nu skrev den 11. april 2012
Bilag til skrivelsen
Myte 1-4 om forældremyndighed og vold i hjemmet
Myte 5-10


Ligebehandlingsnævnet skrev den 26. marts 2012

Mandag den 12. marts 2012

Høringssvar i anledning af revision af forældreansvarsloven m.v.


Mandag den 30. januar 2012

Pressemeddelse - Brev til Folketingets medlemmer - Klage til Ligebehandlingsnævnet

Takket være en donation har alle Folketingets medlemmer i dag modtaget et eksemplar af Temahæfte nr. 3 "Forældreansvarsloven - Hvad blev der af barnets tarv?"

Læs mere om hæftet her

Fredag den 9. december 2011

Vi fejrede udgivelsen af Temahæfte nr. 3 "Forældreansvarsloven - Hvad blev der af barnets tarv?"

Program

Mandag den 5. december 2011

Svar fra Barnets Tarv Nu i anledning af høring over Familiestyrelsens rapport om evalueringen af forældreansvarsloven


Fredag den 2. december 2011
Temahæfte 3
Temahæfte 3 "Forældreansvarsloven - Hvad blev der af barnets tarv?" med fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager udkom i dag

Hæftet kan købes her


Torsdag den 1. september 2011

For at tydeliggøre, hvilke problemer det er, forældre og børn slås med i relation til forældreansvarsloven - og administrationen af den - har fagnetværket ”Barnets Tarv Nu” udarbejdet 2 oversigtsnotater

Torsdag den 23. juni 2011

Bemærkninger fra fagnetværket Barnets Tarv Nu til statistikmateriale fra Familiestyrelsen


Mandag den 4. april 2011

Et forskningsbaseret værk fra USA/Canada om vold, overgreb og forældremyndighed beskrives i denne artikel af Barry Goldstein:
"Confirmed - the protective mothers were right".
Klik her og læs artiklen på dansk - Klik her og læs artiklen på engelsk

England har ændret kurs efter drab af børn på samvær - læs mere


Fredag den 1. oktober 2010, pressemeddelelse

Et mislykket samfundseksperiment holdt 3-årsdag


Tirsdag den 7. september 2010

Opfølgende breve til justitsminister Lars Barfoed og politikerne i Folketinget.

Temahæfte 2

"Temahæfte 2 Forældreansvarsloven – hvad blev der af barnets tarv?”, Djøfs Forlag, udkom den 28. april 2010.

Hæftet er blevet givet som gave til Folketingets medlemmer.


Læs mere
Traileren er produceret af Amalie Bang og er forløberen for en dokumentarudsendelse, der kan ses her del 1, del 2, del 3 (sendt på Kanal Hovedstaden sidst i april 2010).

Professionelle kan på de næste sider dele deres bekymringer over, hvorledes loven virker og administreres i praksis. Send gerne email med beretning fra dit daglige virke.


Vi håber, at sitet kan medvirke til, at en lovændring gennemføres hurtigst muligt. Ingen kan være tjent med, at det lader vente på sig.

Venlig hilsen
Netværket Barnets Tarv Nu
v/webmaster Bente Holm Nielsen