Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
 


ADVOKATER

"Modstand med de forhåndenværende midler"
Foredrag ved Bogforum 2010 a
f advokat, mediator Pia Deleuran i anledning af udgivelsen af "LTI Lingua Tertii imperii - Det Tredje Riges sprog - En filologs notesbog" af Victor Klemperer. Afslutningsvis relateres bogen til forældreansvarsloven.

"Valg af forkert lovteknik i forældreansvarsloven"
af familieretsadvokat og mediator Vivian Jørgensen
Oplæg ved
Statusmøde 3 om forældreansvarsloven 28. april 2010

"Børn får ikke hjælp, når samværsforælderen slår, krænker eller misbruger"
af familieretsadvokat og mediator Vivian Jørgensen, januar 2010
Lovteknik i forældreansvarsloven forhindrer beskyttelsen af det konkrete barn

"Forældreansvarsloven - for eller imod"
Debatindlæg, trykt i Politiken den 20. juni 2009
Advokat Pia Deleuran er i dialog med Børnerådets formand Charlotte Guldberg om forældreansvarsloven


"Ændring af perspektiv i forældremyndigheds- og samværssager"

af familieretsadvokat og mediator Vivian Jørgensen
Oplæg ved netværksmøde den 28. maj 2009

Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES