Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
 

Sutter


ANDRE

Det nationale voldsobservatorium under Kvinderådet
29. september 2010. Problemer og anbefalinger vedr. Forældreansvarsloven Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet er en kreds af eksperter og organisationer, som arbejder for at forebygge vold mod kvinder i Danmark. Der er bred konsensus i Voldsobservatoriet om, at Forældreansvarsloven fra 2007 samt administrationen af loven i landets Statsforvaltninger skaber alvorlige problemer for både børn og voksne i familier, hvor konfliktniveauet er højt eller der er tale om psykisk/fysisk vold - og at loven således er og virker i modstrid med sin egen hensigt.


Indlæg til det 2. Statusmøde omkring Forældreansvarsloven den 17. september 2009
af Kristian Buhl-Mortensen, medlem af ”Bedsteforældre imod forældreansvarsloven”, www.bedsteforaeldrene.dk


"Forældreansvarsloven - hvad blev der af barnets tarv"
Forord af Karen Hallberg, forkvinde i Dansk Kvindesamfund, i publikation udgivet af Jurist- og Økonomforbundets Forlag ved det 1. Statusmøde omkring Forældreansvarsloven afholdt den 22. oktober 2008


"Kan voldsmanden være en god far?"
Forældreansvarsloven er blevet et år gammel. Men der er ikke meget at fejre, for loven fører - som skeptikere forudsagde - til børnemishandling.
af Lone Nørgaard, lektor cand.mag. og Britta Mogensen, antropolog, oktober 2008Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES