Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
SELV EFTER LOVREVISIONEN I EFTERÅRET 2012 ER DER VÆSENTLIGE PROBLEMER MED LOVEN OG DENS ADMINISTRATION
HJEMMESIDEN VEDRØRER TIDSRUMMET 2007-2012
FAGNETVÆRKET ARBEJDER VIDERE PÅ DIVERSE PLANER
 


FORSKNINGSRESULTATER M.V.

USA/CANADA

CONFIRMED: PROTECTIVE MOTHERS WERE RIGHT - dansk oversættelse
By Barry Goldstein

DOMESTIC VIOLENCE, ABUSE, and CHILD CUSTODY:
Legal Strategies and Policy Issues
Co-edited by Mo Therese Hannah and Barry Goldstein ©2010


AUSTRALIEN
Bagshaw, D., Brown, T., Wendt, S., Campbell, A., McInnes, E., Batagol, B., Sifris, A., Tyson, D., Baker, J., Fernandez Arias, P. (2010) Family Violence and Family Law in Australia: The Experiences and Views of Children and Adults from Families who Separated Post-1995 and Post-2006. Attorney-General’s Department, Canberra.
There is compelling evidence now in Australia that shared parenting does not work for children, in particular where there is family violence.NORGE
IZA Discussion Paper No. 4715 January 2010

Divorced Fathers’ Proximity and Children’s Long Run Outcomes:
Evidence from Norwegian Registry Data
Publiceres snarest i tidsskriftet Demography
ABSTRACT
Denne undersøgelse viser hvorledes det indvirker på børns livsforløb fra fødslen til det unge voksenliv, at fraskilte fædre bor tæt ved dem. Undersøgelsen baserer sig på oplysninger fra Norsk Registeringsdatabase om ialt 15.992 børn.
Undersøgelsen benytter data fra det norske folkeregister og følger de 15.992 børn født i ægteskab i Norge i årene 1975-1979, hvis forældre bliver skilt, inden barnet når til myndighedsalderen. Det kortlægges i hvert enkelt år efter skilsmissen, hvor tæt faren og barnet bor ved hinanden, og vi forbinder denne geografisk afstand dels med barnets uddannelsesforløb, dels med dets økonomiske resultater i det tidlige voksenliv, idet en lang række observerbare karakteristika om forældrene og barnet kontrolleres.
Vores resultater viser, at der er en negativ sammenhæng mellem geografisk nærhed og livsforløb. Jo tættere barnets bopæl er på faderens bopæl efter skilsmissen, jo flere negative data. Denne negative sammenhæng er stærkest blandt børn af højtuddannede fædre.
Resultatet kan genfindes i en supplerende norsk undersøgelse, der viser, at højtuddannede fædre rapporterer at have flere konflikter med deres eks-koner i forløbet efter skilsmissen, og at de har høj grad af kontakt med deres børn (målt i antallet af overnatninger, barnet tilbringer i fædrenes hjem).
Derfor kan faderens flytning væk fra barnets nærområde efter skilsmissen gavne barnet, således at barnets livsforløb forstyrres mindst muligt, idet geografisk afstand kan beskytte imod dels opsplitning af tid mellem to bopæle, dels beskytte imod inddragelse i forældrenes bestående, indbyrdes konflikter.


DANMARK
To hjem én familie

Undersøgelsesrapport udarbejdet af socialrådgiver Hanne Søndergaard Jensen
Fra konklusionen: ”For det andet peger undersøgelsen som sagt på at deleordning fungerer bedst, hvis det er en frivillig ordning. Dette kunne betyde at det kan være problematisk at statsforvaltninger træffer beslutning herom, når forældrene ikke er enige, idet aftalen ikke er en integreret del i familien. Der er behov for en dansk undersøgelse af børns trivsel med deleordning samt udvidet samvær; dels hvor grundlaget er forældrenes fælles beslutning og dels hvor grundlaget er en statsforvaltningsbeslutning.”

Hanne Søndergaard Jensen har 24 års erfaring fra statsamt og statsforvaltning.

Statusrapport for 2008 og 2009: Seksuelle overgreb - behandling, formidling og forskning
Udgivet af Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigshospitalet, 2010
Nedenstående er klippet fra kapitlet "Små børn udsat for seksuelt overgreb" af klinisk psykolog Pia Rathje, side 19-28:
"Samværssager
Seksuelle overgreb på små børn foregår oftest i barnets nære miljø. Opstår der bekymring om, at et lille barn har været udsat for overgreb, rettes mistanken derfor ofte enten mod personale i pasningsordninger eller helt typisk mod samværsfaderen. Der er ofte tale om børn, der bor hos moderen og har samvær med faderen og hvor samarbejdet og kommunikationen mellem forældrene er sparsom grænsende til ikke-eksisterende, eller hvor der ligefrem er en fjendtlig kommunikation imellem forældrene. Når disse mødre hører udsagn fra barnet om oplevelser i faderens hjem, der bekymrer, eller de opfanger signaler, der leder tankerne hen på seksuelle krænkelser, bliver bekymringen vanskelig at forholde sig til, fordi forældrene ikke taler sammen eller udveksler viden om barnet og dets udvikling.
Det skal ikke kunne udelukkes, at der findes forældre, der enten bevidst eller ubevidst misbruger beskyldninger om seksuelt misbrug af barnet i en forældremyndigheds- eller samværstvist. Men i Team for Seksuelt Misbrugte Børn møder vi først og fremmest forældre, der er alvorligt bekymrede for, hvad der sker i den anden forælders hjem, og som dertil er enormt ængstelige for at komme til at beskylde den anden forælder for noget, vedkommende ikke har gjort.
Både børn og forældre kan komme alvorligt i klemme, hvis en mistanke om overgreb opstår samtidig med en tvist om samvær. Den bekymrede forælder oplever sig hverken hørt i det sociale eller i det retslige system. Den mistænkte forælder oplever sig koblet af barnets liv i den periode, samværet eventuelt suspenderes. Det er dog vigtigt at tage bekymringen alvorligt. Ofte afvises det at tage en mistanke alvorligt, fordi der verserer en samværssag, men på Rigshospitalet har vi eksempler på, at der godt kan foregå et seksuelt overgreb på barnet, samtidig med at der verserer en samværs- eller forældremyndighedssag.
Det behandlingsmæssige arbejde er naturligvis særligt kompliceret i sager, hvor der er samvær mellem barnet og den forælder, som er under mistanke. Mange forældre især til de små børn må leve med usikkerheden og mistanken i mange år, fordi der ikke kommer nogen afklaring. Nogle af disse forældre lykkes det behandlingsmæssigt at støtte til at kunne leve med uvisheden og tvivlen ved have fokus på at støtte og styrke barnets udvikling og bevare en god og åben dialog med barnet om, hvad der sker i dets liv. Andre forældre har så svært ved at få ro, at de er meget vanskelige at hjælpe."

Tilbage