Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
SELV EFTER LOVREVISIONEN I EFTERÅRET 2012 ER DER VÆSENTLIGE PROBLEMER MED LOVEN OG DENS ADMINISTRATION
HJEMMESIDEN VEDRØRER TIDSRUMMET 2007-2012
FAGNETVÆRKET ARBEJDER VIDERE PÅ DIVERSE PLANER
Frem

suttetrae

INDKØB AF "TEMAHÆFTE 2 - HVAD BLEV DER AF BARNETS TARV?"
 
Det lykkedes.

179 eksemplarer af "Temahæfte 2 - hvad blev der af barnets tarv?" blev indkøbt og afleveret til politikerne i Folketinget torsdag den 27 maj 2010 med denne følgeskrivelse.

Stor tak til alle der bidrog økonomisk og med tid/arbejdskraft i forhold til pakning og transport.

Tirsdag den 7. september 2010: Opfølgende breve til justitsministeren og politikerne i Folketinget.

Temahæfter til folketingets medlemmer

INDSAMLINGEN FORTSÆTTER

Hvis du vil og kan bidrage til indsamlingen, indsættes et beløb på konto i Nykredit bank (tidl. Forstædernes Bank) på konto nr. 5476 7025869 – med angivelse af sagsnr. 960379.

Beløb vil blive anvendt til indkøb af hæfter til relevante ministerier, organisationer m.fl., der mangler viden om forældreansvarslovens virkning.

 
Donation

 


 
Tilbage
  Frem