Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
 

Sutter


KRISECENTRE

"Forældreansvarsloven. Et barn er altid en enkeltsag"

af Thyra Ernstsen, krisecenterleder, Fredericia Krisecenter, Odinsvej 34, Fredericia
Trykt i Kristeligt Dagblad den 30. oktober 2008

"Forældreansvarsloven beskytter krænkeren"
af Margrethe Wivel, leder af Indvandrer Kvindecentret og Vivian Jørgensen, bestyrelsesformand for Indvandrer Kvindecentret og familieretsadvoket.
Trykt i Information den 11. september 2008

"Opgør med forestillingen om lighed i voldsramte familier"
af Vibe Klarup Voetmann, direktør i Dannerhuset og Helle Walsted Samuelsen, leder af krisecenteret i Dannerhuset, maj 2009

Fra Landsorganisation af Kvindekrisecentre, LOKK, maj 2009:
"Det er LOKK's (Landsorganisationen af krisecentre) opfattelse, at ud fra de erfaringer som LOKK har modtaget fra landets krisecentre, voldsudsatte kvinder og voldsudsatte børn, skal loven ændres. Loven beskytter ikke børnene ved samvær og forældremyndighed, når der er tale om vold i ægteskabet og volden yderligere har været udøvet direkte og indirekte overfor børnene i ægteskabet. LOKK vil nu via krisecentre indsamle og videreformidle materiale omkring krisecentrenes og de voldsudsattes kvinders erfaringer med afgørelser om samvær og midl. forældremyndighed."
Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES