Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
 


LÆGER

Modtaget fra børnelæge Vibeke Mannicke, juli 2010:

”Vi ser disse år grumme sager, hvor børn bliver udleveret til samkvem med forældre uden reel forældreevne – typisk fædre, som i forvejen er kendt voldelige. Netop nu er en kvindelig mor og præst fængslet for at skjule datteren, idet hun frygter for hvad der sker med datteren, hvis hun udleveres til faren.
- Sådanne sager bygger typisk på, at moren kender faren og ikke mindst frygter dennes typiske voldelige eller seksuelle udfald. Måske begge dele. Der kan også typisk være alkohol eller stofmisbrug involveret, herunder psykisk sygdom. Jeg efterlyser en ændring af loven, som i større grad sikrer børnene, men også, at man i sådanne svære sager i større grad sikrer et ordentligt dokumentationsgrundlag, herunder udredning af de lægelige forhold. Det er ikke tilfældet i dag – og netop lægelige forhold som psykisk sygdom, karakterafvigelser og misbrug spiller jo en afgørende rolle, når mødre frygter fædre (og selvfølgelig også de få gange at tilfældet er omvendt)”

Modtaget fra læge Lise Seidelin, april 2010:

Jeg har erfaret, hvorledes forældreansvarsloven har store negative konsekvenser for børnene og den forælder, der er udsat for en forhenværende partner, der har problemer f.eks. ved udøvelse af chikane, psykisk vold og evt. fysisk vold, alkoholisme, narkomani.

Desværre er det alt for ofte den chikanerende, der bliver troet, når vedkommende lyver om egne positive sider, mens den, der er udsat for overgreb, alt for ofte ikke bliver troet og hørt. Når der i disse sager ikke høres efter og tages alvorligt, hvad den sunde, raske forælder siger og dokumenterer om overgreb, kan det - som jeg på min egen hjemmeside har skrevet om den 6. april 2010 - føre til så stor en desperation, at den sunde, raske forælder gør desperate handlinger.

Chikane og overgreb, psykisk og fysisk vold er ulovligt, selv en lussing er ulovlig. Men volden er svær at dokumentere i statsforvaltningen og i retten. Derfor ender det alt for ofte med, at den chikanerende / den voldelige / den med de psykopatiske træk / alkoholikeren / narkomanen får samkvem og eventuelt også forældremyndighed.

Børnene kommer til at savne tryghed og lider meget under sådanne forhold. Min erfaring er, at de sunde, raske forældre og børnene behøver reel hjælp til at takle de overgreb, de er ude for. De skal lære, hvordan de klarer livets negative sider – her primært den psykiske vold. Når de lærer det, og børnene opdager, at de kan takle den voldelige forælder, vil der være mulighed for samkvem på en god måde.

"Barnets tarv? Når lægen kommer i klemme i en samværssag"
Ugeskr Læger 2007;169(19):1840

Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES