Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
SELV EFTER LOVREVISIONEN I EFTERÅRET 2012 ER DER VÆSENTLIGE PROBLEMER MED LOVEN OG DENS ADMINISTRATION
HJEMMESIDEN VEDRØRER TIDSRUMMET 2007-2012
FAGNETVÆRKET ARBEJDER VIDERE PÅ DIVERSE PLANER
Frem

Sutter

ANDRE, DER ARBEJDER MED LOVENS PROBLEMER
punkt Børns Vilkår
punkt Bryd Tavsheden NU
punkt Landsforeningen Børn og Samvær
punkt Landsorganisation af Kvindekrisecentre, LOKK
punkt Barnets Tarv DK med underskriftsindsamling
punkt Bedsteforældre imod forældreansvarsloven med underskriftsindsamling
    og underskriftsblanket til udprintning

ANDRE LINKS OM FORÆLDREANSVARSLOVEN
punkt Oversigt over nogle af de nye regler i den nye forældreansvarslov
 En skandale med konsekvenser for børnene. Kronik, Politiken
punkt Blog om bl.a. forældreansvarsloven af Anders Stubkjær, cand.mag. og    stedfar.
punkt Forældreansvarslov - uden ansvar for børnene. Kommentar, Djøf-bladet
punkt Forældreansvarsloven - hvad blev der af barnets tarv. Djøf Forlag
punkt De vanskeligste samværssager - barnets perspektiv
   Referat fra temadag 30. maj 2007 - Rapport, pdf, 74 sider


 

 

 

 


punkt Familiestyrelsen - evalueringen forventes afsluttet efterår 2011
punkt Voldsramte Kvinder

Tilbage
  Frem