Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
SELV EFTER LOVREVISIONEN I EFTERÅRET 2012 ER DER VÆSENTLIGE PROBLEMER MED LOVEN OG DENS ADMINISTRATION
HJEMMESIDEN VEDRØRER TIDSRUMMET 2007-2012
FAGNETVÆRKET ARBEJDER VIDERE PÅ DIVERSE PLANER
Frem

sutter
Sutter

PROBLEMER MED LOVENS ADMINISTRATION

GENERELT OM LOVGIVNINGEN
Forældreansvarsloven er kort, men man skal ikke lade sig snyde. Til loven knytter sig en lang række instruktioner, bekendtgørelser og vejledninger om, hvorledes sagerne i statsforvaltningerne og retterne skal behandles. Instruktionerne understøtter lovteksten.

Her ses bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær mv.

Her ses vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl

Her ses vejledning om samvær

Her ses vejledning om børnesagkyndige undersøgelser

Her ses orientering om psykologerklæringer i børnesager

Her ses Dansk Psykologforenings vejledning om børnesagkyndige undersøgelser


FEJL I SAGSBEHANDLINGEN DOKUMENTERET

Kritikken af sagsbehandlingen i familiesagerne fastholdes
Opfølgende åbent brev til statsforvaltninger og Familiestyrelsen, 2. februar 2010
fra advokat, mediator Pia Deleuran og direktør, cand.jur. Bente Hagelund

Advokat Vivian Jørgensen kommenterer Statsforvaltning Hovedstadens pressemeddelelse
Til pressen, 2. februar 2010

Statsforvaltning Hovedstaden afviser kritik
Pressemeddelelse, 1. februar 2010 - fjernet fra statsforvaltningens hjemmeside juli 2010

"Massive problemer i familieretssager"
DR P4 København, den 1. februar 2010, artikel med mulighed for kommentar


Folketingets Ombudsmand accepterer sagsbehandlingsfejl
jf. brev dateret 27. januar 2010. Barnets Tarv Nu kommenterer

"Sagsbehandlingsfejl krænker retssikkerheden i familiesager"
Åbent brev til statsforvaltninger og Familiestyrelsen, 27. januar 2010
fra advokat, mediator Pia Deleuran og direktør, cand.jur. Bente Hagelund


Advokat Vivian Jørgensen kommenterer Statsforvaltning Midtjyllands pressemeddelelse
Til pressen, 27. januar 2010

Statsforvaltning Midtjylland afviser kritik
Pressemeddelelse, 21. januar 2010


"Mange fejl i skilsmissesager"
Nyheder fra Østjylland, 21. januar 2010
Artikel om henvendelse til Folketingets Ombudsmand; med mulighed for kommentar


FØRSTE HENVENDELSE TIL FOLKETINGETS OMBUDSMAND – OPFORDRING TIL EGEN-DRIFT UNDERSØGELSE

Omfattende fejl og mangler i sagsbehandlingen i statsforvaltninger og Familiestyrelse

Netværket har kontaktet Folketingets Ombudsmand den 17. december 2009 angående problemerne med administrationen af forældreansvarsloven. Vi har opfordret ham til at starte en egen-undersøgelse af sagsbehandlingen i Statsforvaltningerne og Familiestyrelsen. Det gør vi på baggrund af de mange konkrete fejl, der kan dokumenteres i en lang række sager, vi har kendskab til. Fejlene er til stor belastning og gene for de personer, som har deres sag til behandling. Fejlene kan føre til forkerte afgørelser.

KONKRETE FORELÆGGELSER
Kontakt os hvis du ønsker en vurdering af, om din sag egner sig til en klage.
Netværket opfordrer alle, der har sager, hvori der er truffet afgørelse af Familiestyrelsen for mindre end et år siden og som er utilfredse med behandlingen, til at klage til Folketingets Ombudsmand. Se her hvorledes der kan gives en uforbindende bedømmelse.

MERE KRITIK AF STATSFORVALTNINGERNE PÅ VEJ - NY FORELÆGGELSE FOR FOLKETINGETS OMBUDSMAND SNAREST

Arbejdet med næste henvendelse til Folketingets Ombudsmand tager udgangspunkt i Officialprincippet/oplysningspligten - du opfordres til at deltage, kontakt os.

Læs her mere om, hvad officialprincippet er, og send gerne sager til illustration af, hvorledes princippet ikke efterleves i praksis.

"STATSLIG TOPCHEF SIGER FRA"
Familieretsreformen gav dobbelt så mange sager som forventet, og nu skal de skære ned. Men medarbejderne kan ikke bydes mere, lyder det fra direktøren for Statsforvaltningen Sjælland, Vibeke Larsen. DJØF Bladet den 27. maj 2009

Tilbage
  Frem