Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
SELV EFTER LOVREVISIONEN I EFTERÅRET 2012 ER DER VÆSENTLIGE PROBLEMER MED LOVEN OG DENS ADMINISTRATION
HJEMMESIDEN VEDRØRER TIDSRUMMET 2007-2012
FAGNETVÆRKET ARBEJDER VIDERE PÅ DIVERSE PLANER
Frem

Sutter


SÆRSKILTE PROBLEMER MED FOGEDSAGER

Der er forskel på, hvordan fogedsager foregår i dag, og hvordan de burde foregå i henhold til betænkning 1475 "Barnets perspektiv", 2006.

Sådan foregår fogedsager i dag Vejledning om samvær, kapitel 18

Sådan burde fogedsager foregå betænkning 1475 "Barnets perspektiv", 2006

Se også netværkets kommentarer til forældreansvarslovens § 4, § 19, stk. 1 og Retsplejelovens bestemmelse om tvangsmæssig udlevering af børn § 536, stk. 6

Tilbage
Frem