Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
SELV EFTER LOVREVISIONEN I EFTERÅRET 2012 ER DER VÆSENTLIGE PROBLEMER MED LOVEN OG DENS ADMINISTRATION
HJEMMESIDEN VEDRØRER TIDSRUMMET 2007-2012
FAGNETVÆRKET ARBEJDER VIDERE PÅ DIVERSE PLANER
Frem

Sutter

SÆRSKILTE PROBLEMER MED LOVENS BESTEMMELSER

Umiddelbart ser lovteksten tilforladelig ud - her ses hele loven.

Men når man læser loven, skal man huske,


punkt at loven skal bruges som et konfliktløsningsinstrument for at kunne opretholde ro i samfundet bedst muligt samtidig med, at den skal være normdannende

punkt at det i loven er forudsat, at børn stort set altid har glæde af de biologiske forældre – også selv om der er konflikt mellem forældrene, eller den ene udviser grænseoverskridende adfærd f.x. er voldelig eller sexuel krænker. Børnene og de voksne forventes i mange tilfælde at kunne holde til at leve i en konstant konfliktfyldt dagligdag

punkt hertil kommer, at der skal ligge faktiske beviser for, at børnene skades, for at samvær ikke gennemføres

punkt at forældre som udgangspunkt skal dømmes til fælles forældremyndighed

punkt at barnets perspektiv skal forstås, som at barnets kontakt til begge forældre skal bevares. (Der er således ikke en fri bedømmelse af barnets perspektiv. Lovgiver har fastlåst forståelsen, og det giver problemer!)

Kommentarer til forældreansvarslovens § 11

Kommentarer til forældreansvarslovens § 15, stk. 3

Kommentarer til forældreansvarslovens § 4, § 19, stk. 1 og Retsplejelovens bestemmelse om tvangsmæssig udlevering af børn § 536, stk. 6
Tilbage
  Frem