Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
 

Sutter


PSYKOLOGER

Den 4. september 2010 modtaget fra Bodil Dichow, Cand. Psych. aut., Leder af Thora Center.
I Thora Center har vi mødt adskillige børn både p.t. og gennem tiderne, hvor denne lovgivning synes at have modsat effekt.
Mindre børn, som bliver hentet uden varsel i deres børnehave af mennesker de aldrig har mødt og kørt det halve Sjælland igennem for at blive afleveret til den ene forældre, de knapt nok kender. Uden at hverken mor, barn eller pædagoger på forhånd er adviceret om dette. Børn, der bliver hentet af fogden og ført af sted, så de efterfølgende har blå mærker. Børn, der har mareridt og græder, inden de skal på samvær. Børn, der udvikler mistrivsel. Børn, hvor der er mistanke om incest, hvor der ikke er tilstrækkelige beviser for politiet, men hvor både psykologer og andre er urolige for barnet.
Alligevel tvinges disse børn til samvær. Jeg synes der er al mulig grund til at tage en diskussion om, hvordan denne lov praktiseres - loven kan jo være udmærket - men hvis den ikke fungerer efter hensigten, så må den laves om. For det er ikke en lov der passer på børn.

"Børns trivsel har intet med ligestilling at gøre"
Interview Kristeligt Dagblad, 12. september 2009.
Af journalist Morten Rasmussen.
Det lyder så indlysende rigtigt. At børn har brug for både en mor og en far, og derfor skal loven da også sørge for størst mulig ligestilling mellem skilsmisseforældre. Intet kunne dog være mere forkert, lyder det fra psykolog Helene Flendt, som gennem flere år har forsket i og arbejdet med skilsmisser og spørgsmålet om forældremyndighed.

"Børnene skal deles med voldelig eks-mand"
Video, 2 minutter, TV2-Øst, 14. maj 2009
Interview med "Tine", advokat Pia Deleuran og psykolog Kuno Sørensen, Red Barnet

"Gode råd til skilsmisseforældre"
Video 12 minutter, TV2.dk nyhederne, 8. februar 2009
interview med børnepsykolog Margrete Brun Hansen
kritik af 7/7 ordningen, kritik af tvungen fælles forældremyndighed

"Den pæne psykopat"
Oplæg ved høring om forældreansvarsloven, 22. oktober 2008
af Irene Rønn Lind, Aut. psykolog.
Forfatter til bogen Forklædt. Pæne psykopater og deres ofre. (2007)

"Vold, angsten for far"
At overvære vold mellem forældrene er for børn lige så skadeligt som selv at blive udsat for vold. Men i samværssager skelner statsamtet alligevel mellem, om et barn selv er blevet slået af faren, eller om det udelukkende har overværet faren slå moren. Nyt projekt viser nemlig, at så længe barnet ikke selv er blevet slået, fastsættes der samvær med den voldelige forælder.
Psykolog Jette Jebens i artikel i Socialpædagogen, nr. 19, 2006, af Karianne Bengtsen Blem
Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES