Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
SELV EFTER LOVREVISIONEN I EFTERÅRET 2012 ER DER VÆSENTLIGE PROBLEMER MED LOVEN OG DENS ADMINISTRATION
HJEMMESIDEN VEDRØRER TIDSRUMMET 2007-2012
FAGNETVÆRKET ARBEJDER VIDERE PÅ DIVERSE PLANER
 


Temahæfte 1
Udkom 22. oktober 2008

E-bog
Temahæfte 2
Udkom 28. april 2010

E-bog


Temahæfte 3
Udkom 2. december 2011


Bagsidetekst, Indholdsfortegnelse mv, Køb
Anmeldelse Tidsskrift for Jordemødre, juli/aug 2010
 
Den 27. maj 2010 kunne temahæfte 2 - takket være donationer - foræres til Folketingets medlemmer.

I forbindelse med gaveoverdragelsen skrev netværket således onsdag den 26. maj 2010 til Ritzaus Bureau:

Torsdag overdrages 179 temahæfter: "Forældreansvarsloven - hvad blev der af barnets tarv?" til Folketinget. Det sker op til mødet mellem Justitsministeren og retsudvalget, der holder lukket møde om den problematiske lov fredag den 28. maj 2010 kl. 13.

I temahæftet, der udkom på Djøfs forlag i slutningen af april i år, beskrives i faglige artikler og gennem caseberetninger, hvorledes loven ikke yder beskyttelse, når der er behov for det.

Således er der skrevet til hver af politikerne:

Kære medlem af Folketinget

På fredag mødes Justitsministeren og medlemmerne af retsudvalget for at drøfte FORÆLDREANSVARSLOVEN

Til dokumentation for de problemer, som loven har skabt, har det faglige netværk Barnets Tarv Nu udarbejdet vedlagte temahæfte. Hæftets bidragydere er fagpersoner med viden om området som loven dækker. Tillige er optrykt nogle case-beretninger, der illustrerer, at loven ikke virker efter hensigten.

Temahæftet er udgivet i april 2010, og er det andet temahæfte i rækken om forældreansvarsloven.

Netværket har foranlediget en indsamling, som har muliggjort, at alle medlemmer af Folketinget nu kan få udleveret et eksemplar af hæftet. Derfor denne gave.

Som det fremgår af temahæftet, er der fagligt belæg for at gennemføre en ændring af loven. Loven giver ikke beskyttelse til dem, som har behov for en sådan. For nogle eskalerer konflikterne som følge af lovens udformning, ligesom loven ikke prioriterer at give barnet ro.

I temahæftet understreges det, at foreliggende viden om blandt andet konflikter, kønsforhold og overgrebssituationer må medindtænkes i en ny lovgivning.

Netværket står til rådighed for spørgsmål og uddybning.

Med venlig hilsen Fagnetværket Barnets Tarv Nu

 


I "Temahæfte 2, FORÆLDREANSVARSLOVEN - hvad blev der af barnets tarv?" henvises til følgende artikler, der ikke kunne blive plads til i temahæftet:


LOKK nyt 3.10.2008
Stine Carsten Kendal: Forældrelov svigter voldsramte familier

Kristeligt Dagblad 30.10.2008
Tyra Ernstsen: Forældreansvarsloven – Et barn er altid en enkeltsag

www.skilsmisse.net
Margrethe Bruun Hansen: Den lykkelige skilsmisse er en saga blot

Berlingske 28.2.2009
Lone Nørgaard: Skilsmisser er en katastrofe

Information 29.5.2009
Sisse Fallinge: Konfliktfyldte skilsmisser ender som tvangsægteskab

JyskeVestkysten 29.5.2009
Larz Grabau: Danske piger fik lov til at blive hos mor efter retsligt drama

Weekendavisen 12.6.2009
Sidsel Jensdatter Lyster: Voldsudøveren burde undersøges Scroll ned!

Politiken 20.6.2009
Debat mellem Pia Deleuran og Charlotte Gudberg: For eller imod forældreansvarsloven?

Kristeligt Dagblad 12.9.2009
Helene Flendt: Børns trivsel har intet med ligestilling at gøre

Jyllandsposten 11.10.2009
Lone Nørgaard: Børnemishandling med lovgaranti

Politiken 6.11.2009
Birgit Petersson: Når samfundet belønner løgneren

Jyllands-Posten 15.2.2010
Grethe Elholm: SOS-statsforvaltningerne


I "Temahæfte 2, FORÆLDREANSVARSLOVEN - hvad blev der af barnets tarv?" kan læses 13 udvalgte personlige beretninger.

Herunder suppleres med de beretninger, der ikke kunne blive plads til i temahæftet.

Beretningerne (herunder de 16 beretninger, der er trykt i temahæfte nr. 1) viser, hvorledes forældreansvarsloven og dens administration virker for nogle i praksis.

De problemer, loven medfører, er fundamentale, og de kan ikke negligeres med henvisning til parternes bitre stridigheder.

Supplerende beretning nr. 1

Supplerende beretning nr. 2

Supplerende beretning nr. 3

Supplerende beretning nr. 4

Supplerende beretning nr. 5

Supplerende beretning nr. 6

Supplerende beretning nr. 7

Supplerende beretning nr. 8Sutter
 
Tilbage