Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
 

Sutter


SOCIALRÅDGIVERE

"De største tabere"
Af socialrådgiver Lisa Holmfjord, leder af Dansk Kvindesamfunds krisecenter på Frederiksberg og formand for faggruppen for socialrådgivere på kvindekrisecentre.


Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES