Tilbage
FORÆLDREANSVARSLOVEN SKAL ÆNDRES
SELV EFTER LOVREVISIONEN I EFTERÅRET 2012 ER DER VÆSENTLIGE PROBLEMER MED LOVEN OG DENS ADMINISTRATION
HJEMMESIDEN VEDRØRER TIDSRUMMET 2007-2012
FAGNETVÆRKET ARBEJDER VIDERE PÅ DIVERSE PLANER
 

Sutter

STATUSMØDER

Statusmøde 1 blev afholdt 22. oktober 2008

Her blev temahæfte 1 med artikler og beretninger udgivet. E-bog

Statusmøde 2 blev afholdt 17. september 2009
Se mødeprogrammet her

Statusmøde 3 blev afholdt 28. april 2010

Her blev temahæfte 2 med yderligere artikler og beretninger udgivet.
Læs mere om hæftet her - E-bog - se pressemeddelelse og mødeprogram her

Oplæg ved direktør, cand.jur. Bente Hagelund om ytringsfrihed og faglig kritik af offentlige myndigheder - se powerpoint

Oplæg ved advokat og mediator Vivian Jørgensen
"Valg af forkert lovteknik i forældreansvarsloven"

På mødet blev der vist dokumentarfilm af Amalie Bang: Del 1, del 2, del 3

Statusmøde 4 blev afholdt 9. december 2011

Her fejredes udgivelsen af temahæfte 3, der har fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager - kan købes her - program ses her
Der blev holdt oplæg om de problemstillinger, loven afstedkommer, og det blev debatteret, hvorledes flere journalister kan få øje på feltet. Mange konstruktive vinkler blev givet. Der er stort behov for kortlægninger på systemplan.

Temahæfte 1
Temahæfte 1
E-bog
Temahæfte 2
Temahæfte 2
E-bog

Temahæfte 3
Temahæfte 3

Tilbage