Børns rettigheder

De forsømte

Medierne kommer ikke så sjældent op med historier om børn, der på den ene eller anden måde er blevet forsømt, og om deres mødre, som har måttet se magtesløse til, hvis deres kæreste eller ægtefælle har behandlet børnene forkert og måske slået eller mishandlet både dem og deres mor.

Da den nuværende regering trådte til for snart to år siden, var netop børnene og de sårbare familier et vigtigt tema, og statsminister Mette Frederiksen blev markedsført som Børnenes statsminister, og der blev blandt andet varslet flere tvangsadoptioner og andre former for sanktioner over for forældre, der ikke kunne varetage deres rolle som ansvarlige for børnene på ordentlig vis.

Det er en kompleks problemstilling, der både involverer moralske og etiske betragtninger, overvejelser om, hvorvidt nogle kan tiltage sig retten til at dømme over andres forældreskab, og mange andre aspekter.

De forsømte børn afspejler familier, hvor tingene ikke foregår efter almindelige normer og regler. Manden kan for eksempel være hård i sin adfærd over for både konen og børnene og forhindre, at de får opfyldt deres behov.

I langt de fleste familier foregår det meste dog efter almindelig sund fornuft og i respekt for hinanden, og i disse familier er kvinders og børns rettigheder ikke en problemstilling, men en selvfølge.

Hvis man i en periode har haft det svært med sig selv, kan det være lykken at få rettet op på nogle kropslige ting, som man er ked af. Hvis du for eksempel er blevet tyndhåret, kan det opbygge din selvtillid at få foretaget en hårtransplantation hos klinikken nordichair.com, og dermed kan det smitte af på det hele, så også familielivet kommer til at lykkes endnu bedre.

I dag tager vi det som en selvfølge, at kvinder og børn har deres egne rettigheder, og derfor vækker det altid harme, når vi kan læse om familier, hvor disse elementære rettigheder bliver sat til side. Det kan både være rettigheder, der har betydning for den mentale sundhed, og fysiske rettigheder, som helt elementært sikrer, at man lever sundt og godt og i sikkerhed inden for familiens rammer. Grundlæggende handler kvinders og børns – og for så vidt alle menneskers – rettigheder om, at vi bliver behandlet ordentligt, ikke bliver udsat for fysisk eller psykisk vold, og kan udfolde os inden for lovens rammer, som vi gerne vil.

Kommentarer lukket til De forsømte
ashe